Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE od niemal 30 lat czynnie uczestniczy w życiu osób niepełnosprawnych. Skupia głównie osoby z niepełnosprawnością fizyczną (DPM), poruszające się na wózkach inwalidzkich, ale także studentów i uczniów szkół średnich, którzy służą pomocą i tworzą więzy przyjaźni z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach działalności SILOE są organizowane spotkania integracyjne, które mają na celu nie tylko pogłębienie życia duchowego, ale także umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta (wyjścia do kina, teatru, koncerty). Latem zaś odbywają się wycieczki, ogniska oraz dwutygodniowe wczasorekolekcje.

Poprzez tworzenie wspólnoty, osoby niepełnosprawne i ich zdrowi przyjaciele, dają świadectwo bogactwa Kościoła, w którym każdy człowiek ma swoje miejsce i jest potrzebny innym, aby oni stawali się coraz bardziej ludźmi.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://siloe-lublin.pl

 

Kontakt:

ks. Paweł Jędrzejewski

e-mail:p.jedrzej [at] wp.pl

tel. 537 629 777

 

ks. Artur Janczarek

e-mail:a.janczarek [at] kuria.lublin.pl

tel. 663 788 186