Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Stanisława Staszica 16A, 20-081 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty_edytowalny

 

Lublin, 23.07.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *