Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie ul. Staszica 16a, ogłasza konkurs na wykonanie jednego audytu energetycznego dla zespołu budynków: budynku Kościoła Rektoralnego i budynku Domu Parafialnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego”.

Lublin,05.03.2019 r.