Nowenna do Maryi Niepokalanej

Nowenna do Maryi Niepokalanej

W każdą środę o godz.: 18.45

Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy pragną oddać cześć Matce Zbawiciela oraz prosić Ją o potrzebne łaski.

Treść Nowenny

PIEŚŃ NA POCZĄTEK

Witaj święta i poczęta niepokalanie
Maryja śliczna Lilija, nasze kochanie
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza
JutrzenkoWitaj święta, wniebowzięta, Niepokalana

Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz;
Dostojeństwa i Panieństwa wszystkie celujesz;
W pierwszym Panno momencie, Święte Twoje poczęcie,
Jaśniejące jako słońce, Niepokalanie.

Więc cię sławiąc, błogosławiąc, Panno prosimy:
Niech czystemi, niewinnemi, zawsze będziemy,
Za to życie dajemy, I mocno wyznajemy:
Żeś jest Święta i poczęta, Niepokalana.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…

MODLITWA WSTĘPNA

Najpiękniejsza Gwiazdo nieba, Ozdobo naszego miasta, przychodzimy do tej
świątyni jak przed wiekami siostry karmelitanki i szarytki, jak mieszczenie
lubelscy. Klękamy tu, by wychwalać Twoje Niepokalane Poczęcie. Piękno świata,
choć potrafi zachwycić – nie dorówna Tobie, bo Twoja duchowa ozdoba płynie z
niepojętej dla nas tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Pełna łaski, „która głowę
węża zdeptałaś stopą dziewiczą”, „piękność Twa jest rozkoszą dla oczu świętych w
niebie”. Jakże zachwycać Cię muszą przywoływane przez nas słowa z Lourdes:
„Jestem Niepokalane Poczęcie”. Przychodzimy więc przed Twój obraz i w naszych
prośbach przywołujemy tajemnicę świętego i Niepokalanego Poczęcia. Wierzymy,
że Jezus Chrystus – jak niegdyś wysłuchał Ciebie w Kanie Galilejskiej – zechce i nas
łaskawie wysłuchać

KORONKA DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP


K: Niech będzie błogosławione

W: Święte i Niepokalane Poczęcie Matki Bożej


K: Dziewico Niepokalana pobiegniemy za Tobą

W: pociągnięci wonią Twojej Świętości (1x)


K: Cała piękna jesteś Maryjo

W: a zmazy pierworodnej nie ma w Tobie (10x)

Chwała Ojcu i Synowi.


– Lilio wyrosła wśród cierni

– módl się za nami

– Bogarodzico nietknięta
– Rodu ludzkiego ozdobo
– Arko wyzłacana Duchem Świętym
– Gołąbko lśniąca pięknością
– Wesele aniołów
– Strażniczko dziewic przeczysta
– Rozkwitła różdżko lecząca
– Wieżo przez zło nie zdobyta
– Córko światła wiecznego
– Gołąbko z arki Noego
– Pokorna cicha i piękna


K: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,

W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do
Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i polecanymi
Tobie.

PROŚBY:


Wysławiajmy Boga Zbawiciela naszego, który zechciał się narodzić z
Niepokalanej Maryi Dziewicy, i prośmy Go przez Jej wstawiennictwo

W obronie życia :

MODLITWA JANA PAWŁA II (z Evangelium vitae)

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epokiEwangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko
Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczęta
Módl się za nami, Królowo święta! Królowo święta!


Za Ojca św. , o opiekę nad pacjentami naszego szpitala, lekarzami
pielęgniarkami, dyrekcją, nad dobrodziejami kościoła …

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko…

Prośby z kartek…

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko…

Prośby z kartek…

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko…

W intencji kapłanów…

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi, Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy
Sakrament i skarb swojego Stworzenia. Oddając w ich ręce władze nad samym sobą.
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w
trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością
wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca
kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia.
Amen.

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko…

Pod Twoją obronę…

K: W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś
swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci
Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do
Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE


Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza
Blaskiem swoim wypełniasz nam ziemię,
a wśród gwiazd co jaśnieją na niebie,
nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty

Matko Boga i Matko nas ludzi
Tyś radością jest świata całego
Przyjmuj prośby od dziecka Twojego
Hołdy nasze, radości i łzy

Wniebowzięta Królowo wszechświata
Przyjmij wszystkich w Twą świętą niewolę
By przez ziemskie cierpienia i bóle
Bramy niebios otwarły się nam

Piękna Tyś jest jak słońce
Jasna nad blask księżyca
Gwiazdy zaś najpiękniejsze
Nie są piękne jak Maryjo Ty.