Msze Święte w rycie trydenckim:

Niedziele i święta nakazane: 9:00
W dni powszednie: 19:00

 

Co to jest Msza Święta w rycie trydenckim?

Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w Lublinie od 2003 r. Początkowo celebrowana była w kościele pw. Świętego Ducha, zaś od kwietnia 2007 r. do dziś –     w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Duszpasterzem środowiska osób związanych z tą formą Mszy św. jest ks. dr Wojciech Różyk.

Msza święta w klasycznym rycie rzymskim to liturgia sprawowana wg mszału odnowionego po Soborze Trydenckim przez papieża św. Piusa V. Ryt ten swymi korzeniami sięga jednak
czasów papieży: św. Damazego (IV w.), św. Leona I Wielkiego (V w.) i św. Gelazego (V w.). Nazywany jest także rytem trydenckim.

Celebracja Mszy św. trydenckiej składa się ze śpiewów chorału gregoriańskiego, recytacji modlitw w języku łacińskim i ciszy, tworzącej przestrzeń dla rozważań i modlitwy uczestników
liturgii. Doświadczaniu przeżywanego misterium przez wiernych sprzyja bogata symbolika gestów wykonywanych przez prezbitera. Rozumieniu Mszy św. jako ofiary Chrystusa – bogate
teksty liturgiczne. Ten konkretny wymiar Eucharystii jest podkreślony przez wspólne zwrócenie się kapłana i wiernych ku krzyżowi i ołtarzowi. Ponadto symbolizuje to ich jedność jako
członków Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. Równocześnie jednak zastrzeżenie dla kapłana niektórych modlitw i czynności wskazuje na to, że kapłaństwo sakramentalne różni się
od wspólnego kapłaństwa wiernych. Pytania dotyczące liturgii można kierować po Mszy św. do księży lub starszych ministrantów
lub przesyłając pocztą elektroniczną na adres: introibo@introibo.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.introibo.pl
Bieżące informacje można znależć na stronie facebook.com/KRR.Lublin.