Duchowa lektura Biblii

Najbliższe spotkanie:

Temat:

Prowadzi:

Co to za inicjatywa?

W kościele rektoralnym Niepokalanego Poczęcia NMP, odbywają się spotkania „W blasku i mocy Słowa Bożego”, prowadzone przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Inicjatywa obejmuje Eucharystię o godz. 19.00 oraz lekturę Słowa Bożego.

Szczegóły dotyczące inicjatyw Dzieła Biblijnego w archidiecezji lubelskiej, można znaleźć na stronie internetowej: www.lublin.biblista.pl

Dzisiejszy fragment:

Ewangeli wg św. Łukasza 18, 18-23

18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 19 Jezus mu odpowiedział:
«Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg. 20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!» 21 On odrzekł:
«Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego». 22 Jezus słysząc
to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem
przyjdź i chodź ze Mną». 23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił,
gdyż był bardzo bogaty.