Ogłoszenie nr 2 – Wykonanie Ekspertyzy Technicznej

Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Staszica 16a, 20-081 Lublin, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla zespołu budynków: budynku Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i budynku Domu parafialnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekspertyza-techniczna-zapytanie-ofertowe Ekspertyza-techniczna-formularz-ofertowy Lublin,03.06.2019 r....
Read More

Ogłoszenie dot. audytu

Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie jednego audytu energetycznego dla budynku Kościoła Rektoralnego i budynku Domu Parafialnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk. ...
Read More

Ogłoszenie nr 1 – wykonanie audytu energetycznego

Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie ul. Staszica 16a, ogłasza konkurs na wykonanie jednego audytu energetycznego dla zespołu budynków: budynku Kościoła Rektoralnego i budynku Domu Parafialnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego”. Audyt- dokumentacja konkursowaPobierz Lublin,05.03.2019 r. ...
Read More