Ogłoszenie nr 3 – rozstrzygnięcie konkursu

Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Stanisława Staszica 16A, 20-081 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologiczej i chiropterologiczej dla zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Robert Bijas, ul. Partyzantów 5A, 22-470 Zwierzyniec....
Read More

Ogłoszenie nr 3

Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Stanisława Staszica 16A, 20-081 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja zespołu budynków: Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i Domu parafialnego” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty_edytowalny   Lublin, 23.07.2020 r....
Read More