Kosciol Rektoralny

Opus Dei (łac. Dzieło Boże) jest Prałaturą Personalną Kościoła Katolickiego mającą na celu ożywienie we wszystkich środowiskach społecznych świadomości powszechnego powołania do świętości i apostolstwa poprzez wykonywanie codziennej pracy. Jej członkowie dzięki odpowiedniej formacji chrześcijańskiej, w poczuciu osobistej wolności i odpowiedzialności, stawiają czoło problemom dnia codziennego, kierując się przy tym zasadami wynikającymi z wiary.

Ważnym dla Opus Dei jest autentyczne życie modlitwą oraz praktykowanie codziennych umartwień (post, pokuta, jałmużna etc.) w celu dążenia do uświęcania zwyczajnych zajęć. Stąd członkowie Prałatury realizują w swoim życiu praktyki pobożne jak: rozmyślanie, codzienne uczestnictwo w Mszy św., częsta spowiedź, odmawianie różańca, rekolekcje. Ważne miejsce w ich życiu zajmuje nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Istotnym dla członków Opus Dei jest także dawanie świadectwa wiary chrześcijańskiej poprzez przykład życia i słowa wszędzie, gdzie się znajdują. Głoszenie Chrystusa jest więc zjednoczone z konkretnym zaradzaniem potrzebom materialnym oraz społecznym bliźnich. Głęboka relacja z Bogiem, codzienna praca w konkretnym stanie życia oraz głoszenie Chrystusa - to codzienność członków Opus Dei, otwartych na braci i siostry.

Opus Dei zostało założone 2 października 1928 r. przez Josemarię Escrivá (1902-1975), kanonizowanego w 2002 r. Od początku cieszyło się poparciem i zachętą hierarchii oraz aprobatą władz kościelnych. 28 listopada 1982 r. Jan Paweł II erygował Opus Dei jako Prałaturę Personalną (struktura należąca do hierarchii Kościoła analogiczna do diecezji). Właściwym ordynariuszem Prałatury jest jej Prałat, obecnie bp Javier Echevarría. Prałatura do realizacji swoich celów ma własne duchowieństwo oraz wiernych świeckich, którzy przynależą do kościołów lokalnych, w których zamieszkują. Wierni świeccy włączają się do Opus Dei w sposób wolny poprzez dwustronną umowę z Prałaturą, która określa wzajemne zobowiązania. Do Prałatury należy ok. 89 tys. osób (w tym 2.000 księży).


Spotkania (dni skupienia) Opus Dei w Lublinie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP:

Dni skupienia dla mężczyzn:

- pierwszy poniedziałek miesiąca (jeżeli nie jest to święto)

- czas trwania: godz. 16:45 - 18.20

- możliwość spowiedzi przed, w trakcie lub po spotkaniu

- bezpośrednio po dniu skupienia można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 19.00

Kontakt: lublin.panowie@gmail.com


Dni skupienia dla kobiet:

- spotkania odbywają się co miesiąc 

- czas trwania: godz. 16:45 - 18.20 

- możliwość spowiedzi przed, w trakcie lub po spotkaniu 

- bezpośrednio po dniu skupienia można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 19.00 

- aktualne terminy na stronie: http://www.opusdeiwpolsce.pl/opus-dei-lublin-panie 

Kontakt: lublin.panie@gmail.com