Kosciol Rektoralny

 

W każdą środę, o godz. 18.45 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest odmawiana Nowenna do Maryi Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną oddać cześć Matce Zbawiciela oraz prosić Ją o potrzebne łaski.


NOWENNA DO MARYI NIEPOKALANEJ


Pieśń na początek


Witaj święta i poczęta niepokalanie
Maryja śliczna Lilija, nasze kochanie
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza Jutrzenko
Witaj święta, wniebowzięta, Niepokalana

                  Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz;
                  Dostojeństwa i Panieństwa wszystkie celujesz;
                  W pierwszym Panno momencie, Święte Twoje poczęcie,
                  Jaśniejące jako słońce, Niepokalanie.

Więc cię sławiąc, błogosławiąc, Panno prosimy:
Niech czystemi, niewinnemi, zawsze będziemy,
Za to życie dajemy, I mocno wyznajemy:
Żeś jest Święta i poczęta, Niepokalana. 


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... 


MODLITWA WSTĘPNA

Najpiękniejsza Gwiazdo nieba, Ozdobo naszego miasta, przychodzimy do tej świątyni jak przed wiekami  siostry karmelitanki i szarytki, jak mieszczenie lubelscy. Klękamy tu, by wychwalać Twoje Niepokalane Poczęcie. Piękno świata, choć potrafi zachwycić - nie dorówna Tobie, bo Twoja duchowa ozdoba płynie z niepojętej dla nas tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Pełna łaski, „która głowę węża zdeptałaś stopą dziewiczą”, „piękność Twa jest rozkoszą dla oczu świętych w niebie”. Jakże zachwycać Cię muszą przywoływane przez nas słowa z Lourdes: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Przychodzimy więc przed Twój obraz i w naszych prośbach przywołujemy tajemnicę świętego i Niepokalanego Poczęcia. Wierzymy, że  Jezus Chrystus - jak niegdyś wysłuchał Ciebie w Kanie Galilejskiej - zechce i nas łaskawie wysłuchać.

  

Koronka do Niepokalanego Poczęcia NMP


K:     Niech będzie błogosławione
W:     Święte i Niepokalane Poczęcie Matki Bożej

K:     Dziewico Niepokalana pobiegniemy za Tobą
W:     pociągnięci wonią Twojej Świętości (1x)

K:      Cała piękna jesteś Maryjo
W:     a  zmazy pierworodnej nie ma w Tobie (10x)

 Chwała Ojcu i Synowi...


- Lilio wyrosła wśród cierni - módl się za nami
- Bogarodzico nietknięta
- Rodu ludzkiego ozdobo
- Arko wyzłacana Duchem Świętym 
- Gołąbko lśniąca pięknością
- Wesele aniołów
- Strażniczko dziewic przeczysta
- Rozkwitła różdżko lecząca
- Wieżo przez zło nie zdobyta
- Córko światła wiecznego
- Gołąbko z arki Noego
- Pokorna cicha i piękna

 

K: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, 

W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i polecanymi Tobie.


PROŚBY:

Wysławiajmy Boga Zbawiciela naszego, który zechciał się narodzić z Niepokalanej Maryi Dziewicy, i prośmy Go przez Jej wstawiennictwo

 
W obronie życia :
 


MODLITWA JANA PAWŁA II
(z Evangelium vitae)

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko Niepokalana          
                Maryjo Panienko! Bez pierworodnej zmazy poczęta
                Módl się za nami, Królowo święta! Królowo święta!

Za Ojca św. , o opiekę nad pacjentami naszego szpitala, lekarzami pielęgniarkami, dyrekcją, nad dobrodziejami kościoła ...

  Gwiazdo zaranna, śliczna ...

Prośby z kartek ...   
                  Gwiazdo zaranna, śliczna ...

Prośby z kartek ...
                  Gwiazdo zaranna, śliczna ...

W intencji kapłanów ...

Modlitwa za kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi, Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament i skarb swojego Stworzenia. Oddając w ich ręce władze nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

  Gwiazdo zaranna, śliczna…

Pod Twoją obronę….

K:  W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W.  Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

 

Módlmy się 


Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Pieśń na zakończenie                                       

Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza
Blaskiem swoim wypełniasz nam ziemię,
a wśród gwiazd co jaśnieją na niebie,
nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty
                       Matko Boga i Matko nas ludzi
                       Tyś radością jest świata całego
                       Przyjmuj prośby od dziecka Twojego
                       Hołdy nasze, radości i łzy
Wniebowzięta Królowo wszechświata
Przyjmij wszystkich w Twą świętą niewolę
By przez ziemskie cierpienia i bóle
Bramy niebios otwarły się nam
                       Piękna Tyś jest jak słońce
                       Jasna nad blask księżyca
                       Gwiazdy zaś najpiękniejsze
                       Nie są piękne jak Maryjo Ty