Kosciol Rektoralny


Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w Lublinie od 2003 r. Początkowo celebrowana była w kościele pw. Świętego Ducha, zaś od kwietnia 2007 r. do dziś - w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Duszpasterzem środowiska osób związanych z tą formą Mszy św. jest ks. dr Wojciech Różyk.

Msza święta w klasycznym rycie rzymskim to liturgia sprawowana wg mszału odnowionego po Soborze Trydenckim przez papieża św. Piusa V. Ryt ten swymi korzeniami sięga jednak czasów papieży: św. Damazego (IV w.), św. Leona I Wielkiego (V w.) i św. Gelazego (V w.). Nazywany jest także rytem trydenckim.

Celebracja Mszy św. trydenckiej składa się ze śpiewów chorału gregoriańskiego, recytacji modlitw w języku łacińskim i ciszy, tworzącej przestrzeń dla rozważań i modlitwy uczestników liturgii. Doświadczaniu przeżywanego misterium przez wiernych sprzyja bogata symbolika gestów wykonywanych przez prezbitera. Rozumieniu Mszy św. jako ofiary Chrystusa - bogate teksty liturgiczne. Ten konkretny wymiar Eucharystii jest podkreślony przez wspólne zwrócenie się kapłana i wiernych ku krzyżowi i ołtarzowi. Ponadto symbolizuje to ich jedność jako członków Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa. Równocześnie jednak zastrzeżenie dla kapłana niektórych modlitw i czynności wskazuje na to, że kapłaństwo sakramentalne różni się od wspólnego kapłaństwa wiernych.


Celebracje Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego:

 

 

Najbliższe wydarzenia

 Bieżące informacje można znależć na stronie facebook.com/KRR.Lublin. 

 

 

 

Pytania dotyczące liturgii można kierować po Mszy św. do księży lub starszych ministrantów lub przesyłając pocztą elektroniczną na adres: introibo@introibo.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.introibo.pl