Kosciol Rektoralny

 

Cudowny Medalik związany jest ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Objawiła go Matka Boża Katarzynie Labouré w 1830 r., w kaplicy należącej do szarytek, znajdującej się przy ul. du Bac w Paryżu.

Podczas pierwszego objawienia, w nocy z 18 na 19 lipca 1830 r., Maryja powierzyła Katarzynie Labouré zadanie wybicia i rozpowszechniania medalika oraz założenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W drugim objawieniu, 27 listopada 1830 r., Katarzyna otrzymała wizję i przesłanie medalika. Przez niego Matka Boża udziela łask zgodnie z zapowiedzią, iż "wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, otrzymają wiele łask".

O te łaski Niepokalana poleciła prosić modlitwą: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Siostry Szarytki, odpowiadając na łaskę objawienia, prowadzą grupy Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej oraz rozpowszechniają Cudowny Medalik zwłaszcza wśród najbardziej potrzebujących: chorych, samotnych, doświadczających trudności.

Medalik przedstawia Najświętszą Maryję Pannę, stojącą na kuli ziemskiej i depczącą wężą - symbol szatana. Z Jej rąk wychodzą promienie, które symbolizują łaski, jakie za Jej pośrednictwem otrzymują ci, którzy proszą o nie z ufnością. Wybity jest także rok 1830 - data objawienia oraz modlitwa, jaką Maryja poleciła umieścić na medaliku: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Na rewersie znajduje się "M" - inicjał imienia Maryi, nad którym góruje krzyż - symbol Chrystusa Zbawiciela. Wokół znajduje się 12 gwiazd - symbol korony Niepokalanej Dziewicy. Pod inicjałem zostało umieszczone serce Maryi (przebite mieczem) i Jezusa (w koronie cierniowej), z których wydobywają się płomienie miłości do ludzi.